فروش باغ 600 متری

گرگان حومه شهر روستای سدن
 • متراژ: 600
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/12

فروش باغ 350 متری

گرگان شموشک
 • متراژ: 350
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/12

فروش باغ 200 متری

گرگان حومه شهر فتحه باغ
 • متراژ: 200
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/09

فروش باغ 500 متری

گرگان شصت کلا
 • متراژ: 500
 • خانه باغ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/06