فروش ویلایی 267 متری

گرگان خیابان ملل 13
 • متراژ: 267
 • سال ساخت: 1370
 • متراژ بنا: 260
 • تاریخ انتشار: 1401/09/10

فروش ویلایی 120 متری

گرگان حومه شهر روستای نودیجه
 • متراژ: 120
 • سال ساخت: 1373
 • متراژ بنا: 80
 • تاریخ انتشار: 1401/09/10

فروش ویلایی 160 متری

گرگان ایرانمهر محتشم4
 • متراژ: 160
 • سال ساخت: 1396
 • متراژ بنا: 120
 • تاریخ انتشار: 1401/09/10

فروش ویلایی 200 متری

گرگان ویلاشهر
 • متراژ: 200
 • سال ساخت: 1401
 • متراژ بنا: 180
 • تاریخ انتشار: 1401/09/10

فروش ویلایی 200 متری

گرگان حومه شهر گلند تاریکی
 • متراژ: 200
 • سال ساخت: 1401
 • متراژ بنا: 170
 • تاریخ انتشار: 1401/09/10

فروش ویلایی 180 متری

گرگان شهروند 10
 • متراژ: 180
 • سال ساخت: 1370
 • تاریخ انتشار: 1401/09/05

فروش ویلایی 190 متری

گرگان زیارت
 • متراژ: 190
 • سال ساخت: 1398
 • تاریخ انتشار: 1401/09/05

فروش ویلایی 160 متری

گرگان گرگانجدید
 • متراژ: 160
 • سال ساخت: 1370
 • تاریخ انتشار: 1401/09/05

فروش ویلایی 178 متری

گرگان خیابان ملل
 • متراژ: 178
 • سال ساخت: 1375
 • متراژ بنا: 100
 • تاریخ انتشار: 1401/09/05

فروش ویلایی 120 متری

گرگان شهروند 12
 • متراژ: 120
 • سال ساخت: 1383
 • متراژ بنا: 98
 • تاریخ انتشار: 1401/09/05