فروش آپارتمان 150 متری

گرگان میدان مدرس
 • متراژ: 150
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش آپارتمان 87 متری

گرگان ایرانمهر ابوذر6
 • متراژ: 87
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش آپارتمان 132 متری

گرگان بهارستان
 • متراژ: 132
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش آپارتمان 152 متری

گرگان بهارستان
 • متراژ: 152
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش آپارتمان 125 متری

گرگان کوی فلسفی نیک نفس4
 • متراژ: 125
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش ویلایی 60 متری

گرگان چناران 54
 • متراژ: 60
 • سال ساخت: 1401
 • متراژ بنا: 120
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش ویلایی 167 متری

گرگان خیابان طهماسبی
 • متراژ: 167
 • سال ساخت: 1376
 • متراژ بنا: 167
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش ویلایی 600 متری

گرگان حومه شهر سیدمیران
 • متراژ: 600
 • سال ساخت: 1399
 • متراژ بنا: 260
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش ویلایی 100 متری

گرگان شهرک جامی
 • متراژ: 100
 • سال ساخت: 1390
 • متراژ بنا: 75
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش ویلایی 303 متری

گرگان خیابان شهید بهشتی روزبه5
 • متراژ: 303
 • سال ساخت: 1383
 • متراژ بنا: 150
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان چاله باغ
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/18