اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان گرگانجدید بین گرگانجدید 13و15
 • متراژ: 95
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/30

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان کوی تختی 4
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/28

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان گلشهر 23
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/28

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان بلوار کاشانی 28
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/28

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان شهرک جامی 6/2
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/28

اجاره آپارتمان 115 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا
 • متراژ: 115
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/28

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان شهرک شهریار
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/28

اجاره آپارتمان 130 متری

گرگان بلوار کاشانی
 • متراژ: 130
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/28

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان ایرانمهر ابوذر37
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/28

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان خیابان 5 آذر آذر1
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/28

اجاره آپارتمان 96 متری

گرگان شهرک بهزیستی 6
 • متراژ: 96
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/28

اجاره آپارتمان 180 متری

گرگان بلوار ناهارخوران
 • متراژ: 180
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/27

اجاره آپارتمان 167 متری

گرگان خیابان استرابادی
 • متراژ: 167
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/27

اجاره آپارتمان 73 متری

گرگان ویلاشهر
 • متراژ: 73
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/27

اجاره آپارتمان 115 متری

گرگان شهروند
 • متراژ: 115
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/27