اجاره آپارتمان 81 متری

گرگان چاله باغ قدس2
 • متراژ: 81
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان گلشهر
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19

اجاره آپارتمان 93 متری

گرگان چشم انداز
 • متراژ: 93
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19

اجاره آپارتمان 150 متری

گرگان کوی طالقانی 6
 • متراژ: 150
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان ویلاشهر اسایش
 • متراژ: 100
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19

اجاره آپارتمان 75 متری

گرگان چناران 4
 • متراژ: 75
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19

اجاره آپارتمان 112 متری

گرگان گرگانپارس خردادمرکزی
 • متراژ: 112
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان گلشهر
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان سایت زیتون شهرک زیتون
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان شهرک فردوسی
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19

اجاره آپارتمان 75 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت8
 • متراژ: 75
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان شهرک شهریار بین شهریار5و7
 • متراژ: 110
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان گرگانپارس
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان توشن
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان کوی طالقانی
 • متراژ: 100
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17