اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان بلوار کاشانی 18
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23

اجاره آپارتمان 65 متری

گرگان ویلاشهر 8
 • متراژ: 65
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23

اجاره آپارتمان 130 متری

گرگان سوپر سحر جام جم16
 • متراژ: 130
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23

اجاره آپارتمان 75 متری

گرگان کاوش 1
 • متراژ: 75
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان گلشهر 10
 • متراژ: 100
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان گلشهر 23
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/22

اجاره آپارتمان 70 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت14
 • متراژ: 70
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/22

اجاره آپارتمان 240 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت88
 • متراژ: 240
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/22

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان بهاران 2
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/22

اجاره آپارتمان 60 متری

گرگان چاله باغ
 • متراژ: 60
 • آسانسور: دارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/22

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان گلشهر
 • متراژ: 95
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/21

اجاره آپارتمان 105 متری

گرگان گلشهر
 • متراژ: 105
 • آسانسور: دارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/21

اجاره آپارتمان 108 متری

گرگان گلشهر 37
 • متراژ: 108
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/21

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/21