اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان ایرانمهر
 • متراژ: 80
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان بهاران 2
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان چاله باغ قدس8
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27

اجاره آپارتمان 120 متری

گرگان چاله باغ
 • متراژ: 120
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27

اجاره آپارتمان 122 متری

گرگان کوی تختی 12
 • متراژ: 122
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27

اجاره آپارتمان 160 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی 15
 • متراژ: 160
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27

اجاره آپارتمان 75 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت12
 • متراژ: 75
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان کوی امام حسین
 • متراژ: 100
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان بلوار حسام
 • متراژ: 95
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان گلشهر نبش گلشهر23
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/24

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان ویلاشهر ویلا3
 • متراژ: 95
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/24

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان گرگانجدید 12
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23

اجاره آپارتمان 106 متری

گرگان خیابان بوعلی 3
 • متراژ: 106
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان اقتصاد
 • متراژ: 100
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23

اجاره آپارتمان 65 متری

گرگان خیابان انقلاب 25
 • متراژ: 65
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23