اجاره آپارتمان 122 متری

گرگان کوی تختی 12
 • متراژ: 122
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان خیابان انقلاب
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 70 متری

گرگان خیابان بوعلی ششم بهمن
 • متراژ: 70
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان خیابان گلشن 9
 • متراژ: 95
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 93 متری

گرگان شهرک امام
 • متراژ: 93
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان خیابان امام رضا
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 91 متری

گرگان خیابان شهید بهشتی
 • متراژ: 91
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان خیابان رازی(خانه بهداشت)
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان گرگانجدید 5
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 65 متری

گرگان ویلاشهر 20
 • متراژ: 65
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 77 متری

گرگان گلشهر
 • متراژ: 77
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان شهرک فردوسی
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان شهرک شهریار 24
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 75 متری

گرگان کاوش کاوش یک کاوه دو
 • متراژ: 75
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27