اجاره آپارتمان 102 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت46
 • متراژ: 102
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/14

اجاره آپارتمان 200 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت88
 • متراژ: 200
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/14

اجاره آپارتمان 75 متری

گرگان خیابان طهماسبی
 • متراژ: 75
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13

اجاره آپارتمان 70 متری

گرگان خیابان امام رضا
 • متراژ: 70
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان ویلاشهر 19
 • متراژ: 95
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13

اجاره آپارتمان 70 متری

گرگان گرگانجدید
 • متراژ: 70
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13

اجاره آپارتمان 81 متری

گرگان چاله باغ قدس2
 • متراژ: 81
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13

اجاره آپارتمان 160 متری

گرگان دخانیات
 • متراژ: 160
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13

اجاره آپارتمان 115 متری

گرگان مطهری جنوبی نوبخت
 • متراژ: 115
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان ملاقاتی
 • متراژ: 90
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان ملاقاتی 10
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان شهرک بهزیستی
 • متراژ: 95
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان گرگانجدید 7
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13

اجاره آپارتمان 138 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت92
 • متراژ: 138
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/12

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان چهار راه دانش 3
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/12