اجاره آپارتمان 50 متری

گرگان خیابان امام رضا
 • متراژ: 50
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21

اجاره آپارتمان 41 متری

گرگان خیابان امام خمینی آفتاب22
 • متراژ: 41
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان خیابان گلها
 • متراژ: 90
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان جانبازان 26
 • متراژ: 90
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان افسران 2
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان گلشهر
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21

اجاره آپارتمان 200 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت79
 • متراژ: 200
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21

اجاره آپارتمان 96 متری

گرگان خیابان استرابادی 3
 • متراژ: 96
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان گلشهر
 • متراژ: 100
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی 15
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان ویلاشهر
 • متراژ: 80
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/19

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان شهرک فردوسی
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/19

اجاره آپارتمان 105 متری

گرگان زیباشهر بین زیباشهر1و3
 • متراژ: 105
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/19