اجاره آپارتمان 73 متری

گرگان ویلاشهر آرامش3/1
 • متراژ: 73
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/27

اجاره آپارتمان 133 متری

گرگان گرگانپارس
 • متراژ: 133
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/25

اجاره آپارتمان 200 متری

گرگان ایرانمهر ابوذر20
 • متراژ: 200
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/25

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان جانبازان 22
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/24

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان گلشهر 32
 • متراژ: 90
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/24

اجاره آپارتمان 155 متری

گرگان بلوار ناهارخوران
 • متراژ: 155
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/23

اجاره آپارتمان 138 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت92
 • متراژ: 138
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/23

اجاره آپارتمان 220 متری

گرگان گرگانپارس
 • متراژ: 220
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/23

اجاره آپارتمان 93 متری

گرگان جانبازان 12
 • متراژ: 93
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/23

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان ویلاشهر
 • متراژ: 80
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/23

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان سی متری رسالت 48
 • متراژ: 80
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/23

اجاره آپارتمان 170 متری

گرگان گرگانپارس اردیبهشت مرکزی
 • متراژ: 170
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/23

اجاره آپارتمان 225 متری

گرگان بلوار ناهارخوران
 • متراژ: 225
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/23

اجاره آپارتمان 65 متری

گرگان شهرک شهریار 2
 • متراژ: 65
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/23

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان کیان شهر
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21