اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان خیابان 5 آذر آذر4
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/12

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان شهرک بهزیستی
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/12

اجاره آپارتمان 190 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت99
 • متراژ: 190
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/12

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان گلشهر 29
 • متراژ: 95
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/12

اجاره آپارتمان 130 متری

گرگان گرگانپارس فروردین مرکزی
 • متراژ: 130
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/10

اجاره آپارتمان 60 متری

گرگان ویلاشهر 11
 • متراژ: 60
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/09

اجاره آپارتمان 126 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت52
 • متراژ: 126
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/09

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان خیابان امام خمینی افتاب18
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/09

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان بلوار کاشانی 20
 • متراژ: 95
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/09

اجاره آپارتمان 112 متری

گرگان کارواش
 • متراژ: 112
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/09

اجاره آپارتمان 120 متری

گرگان گلشهر 16
 • متراژ: 120
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/07

اجاره آپارتمان 138 متری

گرگان خیابان استرابادی 5
 • متراژ: 138
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/07

اجاره آپارتمان 102 متری

گرگان سوپر سحر جام جم2
 • متراژ: 102
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/07

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان خیابان طهماسبی 8
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/07

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان سایت زیتون مسکن مهر زیتون
 • متراژ: 80
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/07