اجاره آپارتمان 120 متری

گرگان زیارت
 • متراژ: 120
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

اجاره آپارتمان 108 متری

گرگان کاوش 2
 • متراژ: 108
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

اجاره آپارتمان 87 متری

گرگان گرگانپارس چهارراه مهر
 • متراژ: 87
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

اجاره آپارتمان 118 متری

گرگان خیابان گلها
 • متراژ: 118
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

اجاره آپارتمان 120 متری

گرگان کوی فلسفی
 • متراژ: 120
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

اجاره آپارتمان 106 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت95
 • متراژ: 106
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

اجاره آپارتمان 65 متری

گرگان استاندارد
 • متراژ: 65
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/18

اجاره آپارتمان 78 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت61
 • متراژ: 78
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/18

اجاره آپارتمان 75 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت54
 • متراژ: 75
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/18

اجاره آپارتمان 128 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت12
 • متراژ: 128
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/18

اجاره آپارتمان 125 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا
 • متراژ: 125
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/18

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان شهرک بهزیستی 6
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/18

اجاره آپارتمان 57 متری

گرگان خیابان امام خمینی
 • متراژ: 57
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/18

اجاره آپارتمان 250 متری

گرگان میناگل 1
 • متراژ: 250
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/15

اجاره آپارتمان 120 متری

گرگان میناگل
 • متراژ: 120
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/15