اجاره آپارتمان 120 متری

گرگان سوپر سحر
 • متراژ: 120
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/08

اجاره آپارتمان 75 متری

گرگان سی متری رسالت 40
 • متراژ: 75
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/08

اجاره آپارتمان 88 متری

گرگان کوی طبیعت 15
 • متراژ: 88
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/08

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان کوی طبیعت 17
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/08

اجاره آپارتمان 120 متری

گرگان ایرانمهر ابوذر 25
 • متراژ: 120
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/06

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان ملاقاتی ملاقاتی 5
 • متراژ: 90
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/06