فروش واحد اداری 78 متری
فروش واحد اداری 78 متری
فروش واحد اداری 63 متری
فروش واحد اداری 63 متری
فروش واحد اداری 65 متری
فروش واحد اداری 65 متری
فروش واحد اداری 69 متری
فروش واحد اداری 69 متری
فروش واحد اداری 71 متری
فروش واحد اداری 71 متری

فروش واحد اداری 74 متری

مشخصات کلی آگهی

  • متراژ : 74

توضیحات

رو به نما... ،پارکینگ اسپیلت.. آسانسور...

موقعیت مکانی