فروش آپارتمان 83 متری

گرگان خیابان استرابادی 10
 • متراژ: 83
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان سیدین 3
 • متراژ: 95
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

اجاره آپارتمان 153 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا
 • متراژ: 153
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 140 متری

گرگان کوی طبیعت 23
 • متراژ: 140
 • آسانسور: دارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 105 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت66
 • متراژ: 105
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان سایت زیتون مسکن مهرزیتون
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 100 متری

گرگان سی متری رسالت 31
 • متراژ: 100
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 75 متری

گرگان خیابان ملل 13
 • متراژ: 75
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 113 متری

گرگان خیابان استرابادی 10
 • متراژ: 113
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 127 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) انتهای عدالت27
 • متراژ: 127
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04